نمایش 1–8 از 23 نتیجه

نمایش 9 24 36

چرم مصنوعی کفش مدل زارا (SHZAR/F)

 • مدل: زارا (SHZAR/F)
 • ضخامت: 1.10 تا 1.80
 • پارچه پشت: فوتر
 • استحکام کششی: 25 min

چرم مصنوعی کفش مدل طرح چرم (SHTCH/F)

 • مدل: طرح چرم (SHTCH/F)
 • ضخامت: 1.10 تا 1.80
 • پارچه پشت: فوتر
 • استحکام کششی: 25 min

چرم مصنوعی کفش مدل سافتی (SHSOFT/V)

 • مدل: سافتی (SHSOFT/V)
 • ضخامت: 1.10 تا 1.80
 • پارچه پشت: فوتر
 • استحکام کششی: 25 min

چرم مصنوعی کفش مدل سیسیلی (SHSISI/F)

 • مدل: سیسیلی (SHSISI/F)
 • ضخامت: 1.10 تا 2
 • پارچه پشت: فوتر، اشبالت
 • استحکام کششی: 25 min

چرم مصنوعی کفش مدل نیمبوس (SHNIMB/E)

 • مدل: نیمبوس (SHNIMB/E)
 • ضخامت: 1.10 تا 2.10
 • پارچه پشت: فوتر، اشبالت
 • استحکام کششی: 30 min

چرم مصنوعی کفش مدل دولارو (SHDOLA/F)

 • مدل: دولارو (SHDOLA/F)
 • ضخامت: 1.10 تا 1.80
 • پارچه پشت: فوتر
 • استحکام کششی: 30 min

چرم مصنوعی کفش مدل دیزل (SHDESL/F)

 • مدل: دیزل (SHDESL/F)
 • ضخامت: 1.10 تا 1.80
 • پارچه پشت: فوتر
 • استحکام کششی: 30 min

چرم مصنوعی کفش مدل باس (SHBAS/V)

 • مدل: باس (SHBAS/V)
 • ضخامت: 1.10 تا 2.10
 • پارچه پشت: فوتر، اشبالت
 • استحکام کششی: 25 min