نمایش 25–32 از 105 نتیجه

نمایش 9 24 36

چرم مصنوعی کیف مدل پالرمو (BPALM/V)

 • مدل: پالرمو (BPALM/V)
 • ضخامت: 0.80 تا 1.90
 • پارچه پشت: لایی، واترجت، فوتر
 • استحکام کششی: 25 min

چرم مصنوعی کیف مدل پادووا (BPDO/V)

 • مدل: پادووا (BPDO/V)
 • ضخامت: 0.80 تا 1
 • پارچه پشت: واترجت
 • استحکام کششی: 25 min

چرم مصنوعی کیف مدل مرکوری (BMR/K)

 • مدل: مرکوری (BMR/K)
 • ضخامت: 0.80
 • پارچه پشت: واترجت
 • استحکام کششی: 20 min

چرم مصنوعی کیف مدل ماموت (BMMT/V)

 • مدل: ماموت (BMMT/V)
 • ضخامت: 0.80
 • پارچه پشت: واترجت و جودون
 • استحکام کششی: 25 min

چرم مصنوعی کیف مدل لوکا (BLOK/V)

 • مدل: لوکا (BLOK/V)
 • ضخامت: 0.80 تا 1
 • پارچه پشت: واترجت
 • استحکام کششی: 25 min

چرم مصنوعی کیف مدل کویر (BKAV/V)

 • مدل: کویر (BKAV/V)
 • ضخامت: 0.90 تا 1.90
 • پارچه پشت: لایی، واترجت، فوتر
 • استحکام کششی: 20 min

چرم مصنوعی کیف مدل هالکی (BHALK/V)

 • مدل: هالکی (BHALK/V)
 • ضخامت: 0.80 تا 1.80
 • پارچه پشت: فوتر، لایی، واترجت
 • استحکام کششی: 25 min

چرم مصنوعی کیف مدل فلوتر (BFLTR/V)

 • مدل: فلوتر (BFLTR/V)
 • ضخامت: 0.80 تا 1
 • پارچه پشت: واترجت
 • استحکام کششی: 25 min