چرم مصنوعی کیف مدل پوست ماری (BPMRI/V)

  • مدل: پوست ماری (BPMRI/V)
  • ضخامت: 0.80 تا 1.80
  • پارچه پشت: لایی، واترجت، فوتر
  • استحکام کششی: 20 min
دسته: