نمایش 1–8 از 38 نتیجه

نمایش 9 24 36

چرم مصنوعی کیف مدل سنگی ، پرادا ، سوسماری

 • مدل: سنگی - پرادا - سوسماری
 • ضخامت: 0.80 - 1.10 - 1.30
 • پارچه پشت: لایی ، فورت- جودون

چرم مصنوعی کیف مدل تایوان (BTRW/V)

 • مدل: تایوان (BTRW/V)
 • ضخامت: 0.80 تا 1.20
 • پارچه پشت: لایی و واترجت
 • استحکام کششی: 25 min

چرم مصنوعی کیف مدل زنو (BZEN/V)

 • مدل: زنو (BZEN/V)
 • ضخامت: 1 تا 2
 • پارچه پشت: لایی، واترجت، فوتر
 • استحکام کششی: 30 min

چرم مصنوعی کیف مدل زارا (BZAR/V)

 • مدل: زارا (BZAR/V)
 • ضخامت: 0.80 تا 1.80
 • پارچه پشت: لایی، واترجت، فوتر
 • استحکام کششی: 20 min

چرم مصنوعی کیف مدل ایکس 4 (BX4/V)

 • مدل: ایکس 4 (BX4/V)
 • ضخامت: 0.90 تا 1.80
 • پارچه پشت: لایی، واترجت، فوتر
 • استحکام کششی: 25 min

چرم مصنوعی کیف مدل ایکس 3 (BX3/V)

 • مدل: ایکس 3 (BX3/V)
 • ضخامت: 0.90 تا 1.90
 • پارچه پشت: لایی، واترجت، فوتر
 • استحکام کششی: 25 min

چرم مصنوعی کیف مدل ویکتور (BVIC/V)

 • مدل: ویکتور (BVIC/V)
 • ضخامت: 0.80 تا 1.90
 • پارچه پشت: لایی، واترجت، فوتر
 • استحکام کششی: 20 min

چرم مصنوعی کیف مدل ورساچ (BVRS/V)

 • مدل: ورساچ (BVRS/V)
 • ضخامت: 0.80 تا 0.90
 • پارچه پشت: واترجت
 • استحکام کششی: 30 min