نشست هیات مدیره امپکس با مدیر کل نساجی و پوشاک

نشست هیات مدیره امپکس با مدیر کل نساجی و پوشاک در روز چهارشنبه مورخ 1401/6/2 برگزار شد.

 

نشست هیات مدیره امپکس

 

این نشست و جلسه مشترک امپکس با مدیر کل نساجی و پوشاک به منظور هم اندیشی و بحث در مورد مسائل مربوط به برگزاری نمایشگاه امپکس و تمامی مشکلات های پیش رو با صنعت، 7 تشکل که در امپکس حضور دارند در مزاکره، رایزنی و مساعدت های مدیر کل نساجی صورت گرفت.

مطالب پیشنهادی