اخبار

فراخوان رویداد ملی احیاگران واحدهای اقتصادی

فراخوان رویداد ملی احیاگران واحدهای اقتصادی

رویداد ملی احیاگران واحدهای اقتصادی با هدف معرفی و مدل چارچوب نهضت احیاء واحدهای صنعتی توسط نهاد جمهوری اسلامی در تاریخ 3 آبان 1401 در محل سالن اجلاس سران برگزار می گردد.

معاونت توسعه خدمات کسب و کار اتاق بازرگانی در نظر دارد تا تعدادی از اعضای محترم اتاق (حقیقی/حقوقی) که تاکنون موفق به احیاء واحدهای اقتصادی گردیده و یا در این خصوص دارای توانمندی می باشد را جهت شرکت در این رویداد معرفی نماید.

از کلیه اعضاء دارای سابقه و یا ظرفیت احیاء واحدهای اقتصادی درخواست می شود در صورت تمایل حداکثر تا تاریخ 1401/07/20 فرم های مربوطه را تکمیل نمایند.

 

اطلاعات بیشتر درلینک زیر:

https://evnd.co/tU0SX

بازگشت به لیست