اخبار

بیان راه های خروج از مشکلات اتحادیه‌های اصناف

بیان راه های خروج از مشکلات اتحادیه‌های اصناف

علیرضا ملک پوری دبیر صنف فروشندگان چرم طبیعی و چرم مصنوعی تهران :

وی با برشمردن معضلات و مشکلات روز شرکت‌ها همچون بیمه، مالیات، شهرداری‌ها، قیمت گذاری  و تسهیلات بانکی به دیگر مصائب گریبان گیر فعالین اقتصادی همچون گمرکات و موضوع ارز اشاره کرد و افزود: نیاز به بازنگری و نوسازی داریم و قوانین در حمایت از اصناف خوب نیستند اما مدیریت اصناف با اتکای به دانش روز و تعامل همه جانبه با اعضا می‌توانند بر تمامی مشکلات فائق شوند.

وی بینش بهره وری محور در مدیریت اصناف و همچنین تکیه بر خرد جمعی و کار گروهی را تنها راه خروج از کلاف سردرگم و مشکلات متعدد دانست و یادآور شد که امنیت سیاسی و امنیت اجتماعی در گرو امنیت اقتصادی هستند در نتیجه همیاری و تعامل داخل اصناف دارای سهم بسزایی در برقراری امنیت اقتصادی است.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه